فواید استفاده از الیاف پلی پروپیلن در بتن سخت

پلی پروپیلن و بتن سخت رنگی

 • جلوگیری از ترک های حاصل از ترک خوردگی بتن
 • افزایش مقاومت ضربه ای
 • مسلح نمودن بتن
 • افزایش میزان سختی و استحکام
 • افزایش نفوذ پذیری آب ( پلی پروپیلن از خانواده پلی اولفینهاست. پلی پروپیلن آبدوست نبوده  در نتیجه آب جذب نمی کنند در نتیجه مخرب نیز نیستند)
 • الیاف پلی پروپیلن باعث کاهش شکستگی قطعه
 • الیاف پلی پروپیلن باعث افزایش مقاومت سایشی
 • افزایش مقاومت در برابر یخ یزدگی
 • افزایش دوام و بهبود مقاومت خستگی
 • جلوگیری از خوردگی میلگردها و ورقهای فولادی
 • این دسته از الیاف در برابر قلیایی ها  و مواد شیمیایی  و کلرید مقاوم هستند  و خاصیت انتقال حرارتی کمی دارند.